Vinaincon

VINAINCON triển khai thi công Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 500KV, 220KV khu vực Miền Bắc
Ngày đăng: 12.07.2021

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) thực hiện gói thầu “Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các Trạm biến áp 500KV, 220 KV khu vực Miền Bắc” tại Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Chủ đầu tư là dự án là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia, đại diện Ban quản lý các Dự án điện Miền Bắc – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia. Với giá trị hợp đồng là 31.395.592.000 VND, thời gian thi công bắt đầu từ ngày 31/12/2021, VINAINCON sẽ triển khai cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, viễn thông và hệ thống SCADA (bao gồm cả thử nghiệm và chạy thử) cho các trạm biến áp 500KV và 220KV ở Miền Bắc Việt Nam. 

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động chuẩn bị và thi công công trình:


z2985438314372_e67513e227364211c7b55306e44eba27.jpg

Hướng dẫn an toàn điện trong thi công


z2985441448752_7eca470983aa6d7f7329c6efc811e04f (1).jpg

Thi công xây dựng


z2985441464016_6ddf66ce9478e447cd051bad933bb43c.jpgz2985441449043_e7ed5b44a116d7fccf77e30591e2a0d8.jpgz2985441454087_3678f3f9dcacb2b6edbcb702f3a66d90.jpgz2985441449259_0dda6629c86bbc4668296601f48e5165.jpgz2985441464198_d3fc7b76b47e08740e88d5bfe4719b5b.jpgz2985441467742_22bb043bc1a7eb699e95c3f5c26d4732.jpgz2985452770098_545dfe4d2504f17dbc333d4243f642f5.jpg

Tiếp nhận thiết bị hệ thống tủ trung chuyển MK


z2985456506562_4a4e887c7219a855e881543144f3c516.jpgz2985455966393_6d2d28b1127e0afb1404f2771e6df707.jpg