Vinaincon

Thông báo về việc mời các đơn vị kiểm toán tham gia chào giá và phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của VINAINCON
Ngày đăng: 07.19.2023
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời các đơn vị kiểm toán tham gia chào giá và phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty. Xin mời xem nội dung Công văn dưới đây:

thumoi kiemtoan_Page1.jpg
thumoi kiemtoan_Page2.jpg