Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tư cách pháp nhân

1.  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:


giaylan7-1.jpg


2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU:0001.jpg


0002.jpg


0003.jpg


3. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN ĐẦU:


DKKD TCT lan6.png


Giay dang ky kinh doanh p1.jpg


Giay dang ky kinh doanh p2.jpg


Giay dang ky kinh doanh p3.jpg


Giay dang ky kinh doanh p4.jpg


Giay dang ky kinh doanh p5.jpg4.  GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:


CCXD trang1.jpghdxd 2021 02.jpg


3. GIẤY CHỨNG NHẬN ISO:


Cnhan ISO 2019 qlcl.jpgCnhan mtrg 2021.jpgCnhan suckhoe nghe.jpg5. QUYẾT ĐỊNH CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY:

5.1. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:


2259QD TTg-1.jpg


2259QD TTg-2.jpgQD p1.jpg


QD p2.jpg

QD p3.jpg

5. 2. QUYẾT ĐỊNH CỦA  BỘ CÔNG THƯƠNG:


QD p4.jpg


QG p5.jpg


6. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY:

6.1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:


QD Thanhlap TCT so74-1.jpg


QD Thanhlap TCT so74-2.jpg


6.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP (NAY LÀ BỘ CÔNG THƯƠNG):


QD Thanhlap TCT so63-1.jpg


QD Thanhlap TCT so63-2.jpg


QD Thanhlap TCT so63-3.jpg