Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
Tin tức & Sự kiện

02.22.2021

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu.

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem tại Thông báo đính kèm.

02.04.2021

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu.

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem Thông báo ngày 03/02/2021 và mẫu dưới đây:

01.27.2021

VINAINCON tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 tại trụ sở của Tổng công ty tại Hà Nội.

Video
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
TT THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ -82 NGUYỄN TUÂN, HN
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN