Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
Tin tức & Sự kiện

07.01.2020

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội. 

01.12.2020

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý _ Xe ô-tô 7 chỗ Mistubishi Pajero (lần 2)

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô-tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero, có biển kiểm soát số 30F 095.36. Chi tiết xem tại Thông báo số 07/TB-HĐTLTS ngày 09/01/2020 dưới đây:

12.27.2019

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý _ Xe ô-tô 7 chỗ Mistubishi Pajero

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô-tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero, có biển kiểm soát số 30F 095.36. Chi tiết xem tại Thông báo số 479/TB-HĐTLTS ngày 25/12/2019 sau đây:

Video
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
TT THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ -82 NGUYỄN TUÂN, HN
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN