Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Năng lực thi công

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ LẮP  ĐẶT

VINAINCON là một trong số rất ít doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng thi công xây dựng và lắp đặt đồng bộ một nhà máy từ xây dựng đến lắp máy, lắp điện, đường ống cao hạ áp, bảo ôn thiết bị, đường ống và lắp đặt hệ thống đo lường điều khiển tự động hoá nhiều nhà máy có công nghệ hiện đại, trọng lượng lớn với độ chính xác cao theo tiêu chuẩn quốc tế như Nhà máy Hoá chất và Phân đạm Hà Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện cao Ngạn, Nhiệt điện Phú Mỹ,Nhà máy Hoá chất LAS Hải Phòng, Nhà máy tuyển và luyện đồng Sin Quyền, Lào Cai.

VINAINCON có đội ngũ kỹ sư chuyên ngành, công nhân kỹ thuật và đội ngũ thợ hàn có tay nghề cao với các trang thiết bị thi công, dụng cụ thí nghiệm chuyên dùng hiện đại như máy hàn tự động, bán tự động, máy vát mép, thiết bị gia nhiệt, siêu âm, X-ray; đã tham gia lắp đặt hệ thống đường ống áp lực đến 320 atmotphe, hệ thống đường ống của nồi hơi, hệ thống đo lường điều khiển…CHẾ TẠO SẢN PHẨM CƠ KHÍ 

Các nhà máy chế tạo cơ khí, kết cấu thép thuộc VINAINCON có năng lực sản xuất 50.000 tấn sản phẩm/năm. VINAINCON đã tham gia chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn cho các nhà máy xi măng, nhà máy điện, các nhà máy thuộc lĩnh vực phân bón hoá chất, năng lượng và khai khoáng. Hiện nay VINAINCON là một nhà thầu lớn tham gia tích cực Chương trình chế tạo các thiết bị thuỷ công, phục vụ các nhà máy thuỷ điện. Hàng chục nghìn tấn thiết bị đã được Tổng Công ty chế tạo và bàn giao tại công trình nhà máy Thuỷ điện Pleikrông, Thuỷ điện A Vương, Thuỷ điện Buôn Tua Srah, Thuỷ điện Sê San 3, Sê San 4.

VINAINCON đầu tư nhiều nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, xi măng, tấm lợp, các nhà máy chế tạo các sản phẩm cơ khí với công suất trên 20.000 tấn/năm như Hệ thống cầu trục sức nâng lên đến 350 tấn, chế tạo và lắp đặt nhà thép tiền chế các kết cấu kim loại có khẩu độ đến 100m, chế tạo cột điện mạ kẽm nhúng nóng, các thiết bị phi tiêu chuẩn, cung cấp cho nhiều công trình và được khách hàng chấp nhận, đánh giá cao.CÔNG TRÌNH ĐIỆN 

VINAINCON là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình điện cao thế gồm đường dây truyền tải điện, trạm phân phối điện. Đơn vị đã đảm nhận thi công toàn bộ lưới điện quốc gia, bao gồm hệ thống truyền tải và trạm biến áp từ 110KV đến 500KV như công trình lưới điện siêu cao áp 500KV Bắc – Nam và hàng ngàn km đường dây trung và hạ thế. Tất cả các nguồn điện lớn như Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An, Vĩnh Sơn, Đa Nhim và các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Phú Mỹ - Bà Rịa... đã được Tổng Công ty xây dựng nối liền vào cùng một mạng lưới điện truyền tải. Bên cạnh đó, hầu hết lưới điện phân bố 35KV cho các khu vực phụ tải trên toàn quốc cũng đều do lực lượng xây lắp điện của VINAINCON xây dựng, cung cấp điện năng cho tất cả mọi hoạt động sản xuất và phục vụ dân sinh.CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

VINAINCON đã và đang xây dựng nhiều công trình dân dụng như khách sạn, trụ sở làm việc, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao, nhà ở cao tầng với yêu cầu thẩm mỹ cao.TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A, công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây đến 220KV; Tư vấn đấu thầu các công việc: thiết kế, mua sắm thiết bị, xây lắp các công trình, xác định giá xây dựng và giá tư vấn xây dựng phục vụ cho Chủ Đầu tư và các nhà thầu; Thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu chức năng đô thị; Kiểm định chất lượng công trình, quản lý dự án; Khảo sát địa hình, địa chất công trình dân dụng; Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của nước, đất đá nền móng; Thẩm tra dự án, thẩm định thiết kế, tổng dự toán, giám sát kỹ thuật xây dựng, tổng thầu thiết kế quản lý dự án công nghiệp và dân dụng.

 


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 

 

Công trình công nghiệp:

-

Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n

-

Nhµ m¸y Thuû lîi – Thuû ®iÖn Qu¶ng TrÞ

-

Nhµ m¸y ®u«i h¬i Phó Mü 2-1 më réng

– Gãi thÇu sè 2: X©y l¾p vµ vËn chuyÓn

-

Tæ hîp Nhµ m¸y §ång Sin QuyÒn, Lào Cai

-

Më réng vµ c¶i t¹o NM cao su §µ N½ng

-

Nhµ m¸y Phân đạm và Hoá chất Hµ B¾c

-

Nhµ m¸y Kurabe – KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội

-

Nhµ m¸y Mía đường Kontum

-

C¶i t¹o vµ më réng khu Gang thÐp Th¸i Nguyªn

-

Nhµ m¸y Xi m¨ng Tam §iÖp, Ninh Bình

-

C«ng ty chÕ biÕn thùc phÈm ®«ng l¹nh xuÊt khÈu Thä Quang

-

C«ng ty may Thµnh c«ng

Chế tạo thiết bị:

-

Nhà máy Thuỷ điện Sông Pha

-

Nhµ m¸y thuû ®iÖn Sª San 4

-

Nhµ m¸y thuû ®iÖn Srªpok 3

-

Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Bu«ntuasrah

-

Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Cấm Sơn

-

Nhµ m¸y Kim lo¹i mµu Th¸i Nguyªn

Công trình dân dụng:

-

Làng Quốc tế Hướng LG-Hải Phòng

-

Khu t¸i ®Þnh Thñ Thiªm, QuËn 2, TP HCM

-

Khu t¸i ®Þnh An L¹c, QuËn B×nh T©n, TP HCM

-

KTX 9 tÇng Tr­ưêng C§ C«ng nghiÖp Hµ Néi

-

Khu Chung cư 2F Quang Trung Hoµn KiÕm, Hà Nội

-

C©u l¹c bé vµ Khách sạn Khu chơi Gôn Long S¬n, Hoµ B×nh

Công trình điện:

-

ĐDK 500KV Bắc – Nam

-

§Z 500KV Pleiku - Phó L©m

-

§Z 500KV Phó Mü – Cai Lậy

-

§Z 500KV Cai Lậy - Rạch Giá

-

§Z 500KV Pleiku - Dèc Sái - §µ n½ng

-

§Z 500KV Hµ TÜnh - Nho Quan - Th­êng TÝn

-

§Z 110 KV Phó L©m - §øc Hoµ

-

§Z 110KV §¹i Ninh - Phan RÝ

-

TBA 110 KV Nam Sµi Gßn 2

Tư vấn thiết kế:

-

Chung cư 17 tầng A4, Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội

-

Chung cư 33 tầng Khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Tây

-

Tổ hợp Văn phòng, nhà ở cao tầng 102 Thái Thịnh, Hà Nội

-

Nhà máy Pulppy Corelex Việt Nam

-

Trụ sở Ngân hàng Công thương Việt Nam, Hà Nội

-

Trụ sở VINAINCON tại Hà Nội