Vinaincon

Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc thông báo bán thanh lý một số máy, thiết bị
Ngày đăng: 08.30.2023
Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc trân trọng thông báo bán thanh lý một số máy, thiết bị như Thông báo và Danh sách đính kèm dưới đây:


ca1.jpg
ca2.jpg
ca3.jpgca4.jpg