Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam triển khai xây dựng Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Giai đoạn 1: 1200MW
Ngày đăng: 03.03.2022

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam hiện đang thi công Gói thầu thi công các hạng mục công trình Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Giai đoạn 1: 1200MW tại Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Giá trị Hợp đồng là 85.872.787.000 đồng. Các hạng mục sẽ được thi công và hoàn thành trong thời gian 155 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Dưới đây là một số hình ảnh ngày đầu triển khai Dự án:


z3099711034393_e1a4f3b5b0067946c594dd1ccb45d2bb.jpgz3061432748162_07f2e5ceaf0e96bc808c35963655ac79.jpgz3061432737687_fb9013f68363b06ead4f1754f693e562.jpgz3061432338923_58adc9e40eeb9511bcd0f824a021e5e0.jpgz3061432333249_9c9f7a36c841d46945301ceaa6b4f3de.jpgz3099121982289_f29b887ea358675cd14b01ef7928011e.jpg