Vinaincon

Chế tạo cơ khí
Nhà máy Thủy điện Nho Quế 1
Tên công trình:            Công trình thủy điện Nho Quế 1

Địa điểm:                      tại Hà Giang

Khách hàng:                 Công ty CP TĐ Nho Quế 1

Phạm vị công việc:

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, dịch vụ lắp đặt, thử nghiệm, đào tạo và hướng dẫn vận hành các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu. 

Giá trị hợp đồng:         26.764.574.830 VNĐ. 

Thời gian thi công:      2015-2017A net Nhoque1 4.jpgA net Nhoque1 3.jpgA Nen IMG_9931.jpg

CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
TT THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ -82 NGUYỄN TUÂN, HN
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN