Vinaincon

Nhà máy Xử lý nước FORMOSA Hà Tĩnh

Tên Công trình:        NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC FORMOSA HÀ TĨNH

Địa điểm:                  HÀ TĨNH

Đối tác:                     CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH

Giá trị hợp đồng:     379 TỶ VND

Thời gian thi công:   22/04/2013- 31/8/2014

Phạm vi công việc:   Xây dựng nhà máy xử lý nước Gang thép Hà Tĩnh , gồm xây dựng, kết cấu, tôn màu; Bể chứa,; Chế tạo và lắp đặt ống và giá đỡ; Phần đường ống; Lắp đặt thiết bị, Phần Bảo ôn; Phần Điện và Thiết bị. 


Mô tả công trình:


For (78)R.jpg 


For (76) r.jpg


IMG_4497r.jpg


For (21) R.jpg

NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC