Vinaincon

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng

Tên Công trình:      Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng

Địa điểm:                Duyên Hải

Đối tác:                   Mitsui Engineering & Shipping Co., Ltd

Giá trị hợp đồng:    330.000.000VND

Phạm vi công việc:  Lắp đặt đường ống xả nước mát ngoài khơi

Thời gian thi công: 15/01/2016-15/4/2018


Mô tả công trình:


IMG_0045.JPG


IMG_0006.JPG


IMG_0013.JPG


IMG_0133.JPG


IMG_0106.JPG


IMG_0158.JPG


IMG_0138.JPG


IMG_0188.JPG


IMG_0156.JPG


IMG_0231.JPG


IMG_20161007_083032.JPG

IMG_20161007_083055.JPG


IMG_0295.JPG


IMG_0273.JPG


DJI_00838383.jpg


DJI_0077.JPG

NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC