Vinaincon

Nhà máy kẽm Thái Nguyên

Tên Công trình           : Nhà máy Kẽm Thái Nguyên

Địa điểm                     : Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Đối tác                        : Cty TNHH Nhà nước MTV Kim loại màu Thái Nguyên

Giá trị hợp đồng        :  VND

Phạm vi công việc     : Xây dựng các hạng mục cải tạo sản xuất (kể cả chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn). Công trình cải tạo nâng cao chất lượng nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.

Thời gian thi công      : 2010 - 2014 


Mô tả công trình: 

Nhà máy thuộc Công ty Luyện kim màu Thái Nguyên, nằm ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 129 tỷ đồng, gồm 6 hạng mục chính, được khởi công từ ngày 22/4/2010.

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên có công suất 10.000 tấn kẽm thỏi/năm, nay được điều chỉnh công suất lên 15.000 tấn kẽm thỏi/năm.

Đồng thời, Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên sẽ được bổ sung vào danh mục các dự án sản xuất chì, kẽm kim loại từ quặng theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020.


IMG_1436.jpgIMG_1502.jpgIMG_1504.jpgIMG_1435.jpgIMG_1515.jpgIMG_1404.jpgTên Công trình: Trung

Địa điểm: Phnom

Đối tác: Tậ

Giá trị hợp đồng: 70.602.000.000VND

Phạm vi công việc: Xây dựng

Thời gian thi công: 29/01/2013-30/6/2014

Mô tả công trình: NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC