Vinaincon

Đường dây 22KV phục vụ Huyện đảo Kiên Hải
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN
ĐƯỜNG DÂY 22KV CẤP ĐIỆN CHO TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CỦA
HUYỆN ĐẢO KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG.


Đơn vị thi công:  Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 - PCC2


vuot bien 3.jpg
vuot bien 5.jpg
vuot bien 4.jpg vuot bien 9.JPG
vuot bien 2.jpg
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC