Vinaincon

Các Dự án Công nghiệp
Các Dự án Công nghiệp


  10.jpg

  Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;


  20..jpg

  Dự án cải tạo giai đoạn 2, Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc


  30.JPG

  Nhà máy Đạm Phú Mỹ


  40.JPG

  Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng, phần đuôi hơi


  50.jpg

  Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân


  DSC01347.JPG

  Dự án Nhiệt điện Cao Ngạn, Thái Nguyên


  6.jpg

  Nhà máy Samsung Thái Nguyên


  - Dự án sân phân phối 500kV Vũng Áng;

  - Dự án Nhà máy Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị;

  - Dự án Nhà máy Kẽm điện phân 10.000 tấn/năm, Thái Nguyên;

  - Dự án Đuôi hơi Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng;

  - Dự án tổ hợp Đồng Sin Quyền, Lào Cai…

  - Cùng hàng trăm công trình vừa và lớn khác…


   NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
   VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
   CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC