Vinaincon

Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày đăng: 07.17.2023

Trong 2 ngày 13-14/7/2023 tại trụ sở của Tổng công ty - số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty có hơn 100 đại biểu đến từ Công đoàn cơ sở và đại biểu khách mời. Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội. 


z4515699412097_3b6ebf7ac6e383bc4957a0319ac2faef.jpg

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tổ chức công đoàn Tổng công ty đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức phong trào CNVCLĐ và các hoạt động công đoàn khác đi vào chiều sâu mang tính thiết thực, đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị và thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ lợi ích người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.


Trong bối cảnh kinh tế, xã hội vừa có thuận lợi, vừa có nhiều khó khăn, Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và Công đoàn các cơ sở vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tốt vai trò của mình. Về thuận lợi, có thể nói Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các đơn vị giữ vững được uy tín thương hiệu, đảm bảo mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh. Cấp ủy Đảng và lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp trong Tổng công ty. Về khó khăn, Tổng công ty và các đơn vị đã và đang gặp phải các khó khăn, thách thức do sự cạnh tranh trong đấu thầu của công trình công nghiệp, dân dụng, định mức thấp (đối với ngành xây lắp điện), hiệu quả của dự án thi công, đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai dẫn đến đứt gãy lưu thông trong lao động và vật tư, tiến độ dự án, chi phí sản xuất tăng cao.  


z4515678001980_7c1156dcbf540606e74026bc46ad340c.jpg


Đại biểu được nghe Báo cáo hoạt động Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ Khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở; Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động tại Đại hội V Công đoàn Tổng công ty; Các đề án Nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ tới và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. 


z4515726722888_af23dff117f31f70c8fbcbcfefdc330e.jpg

Bà Lê Thanh Tú, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ Khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028


Báo cáo đã nêu kết quả mà Công đoàn Tổng công ty và cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ qua. Công đoàn các cấp đã tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Công đoàn các cấp đã chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp trong việc xây dựng các quy chế, chính sách của doanh nghiệp như: thang bảng lương, quy chế tiền lương, nội quy lao động, quy chế sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm… 


Hoạt động của Công đoàn Tổng công ty luôn bám sát thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển chung của Tổng Công ty và của đơn vị với phương châm mọi hoạt động luôn hướng về cơ sở; Công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, các chương trình, nhiệm vụ được cụ thể hóa hàng quý, 6 tháng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Tổng Công ty và các đơn vị.


Công đoàn các cấp từ Tổng công ty đến các cơ sở đã tích cực, chủ động; cùng với doanh nghiệp chăm lo đảm bảo được việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập và đời sống của CBCNVCLĐ; nhiều đơn vị đã tổ chức có hiệu quả các phong trào, trong đó nổi bật là phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là trên các công trình trọng điểm đã được CNLĐ hưởng ứng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức đa dạng, tổ chức theo cụm các đơn vị có cùng tính chất ngành nghề hoặc theo khu vực, được lãnh đạo các cấp đồng tình, ủng hộ, tập hợp, thu hút đông đảo CBCNVCLĐ tham gia. Công đoàn các cấp đã xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.


Ngoài ra, Báo cáo cũng chỉ rõ các mặt còn tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng đề xuất một số kiến nghị với Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm duy trì hoạt động công đoàn theo ngành nghề, đáp ứng nguyện vọng chung của đông đảo tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp có cùng nhóm nghề. 


Những năm tới Chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, ngành xây dựng công nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thầu các dự án xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình công nghiệp; đô thị hóa; xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại và thông minh... đồng thời sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà thầu thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai; cạnh tranh về nguồn nhân lực phổ thông lẫn nguồn nhân lực chất lượng cao... Đây cũng là những thuận lợi cơ bản và khó khăn thách thức đối với Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nói riêng.


Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu và phương hướng hoạt động cơ bản của nhiệm kỳ 2023-2028: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức pháp luật, nhận thức giai cấp, truyền thống ngành nghề xây dựng công nghiệp. Xây dựng đội ngũ công nhân lao động xây dựng công nghiệp có ý thức trách nhiệm, có trình độ chuyên môn giỏi và lành nghề, có tác phong lao động công nghiệp hiện đại, hăng hái trong phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức công đoàn giữ vị thế là trung tâm tập hợp, đoàn kết đoàn viên và người lao động, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Tổng công ty và các đơn vị.  


Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:


z4515685595961_fe95df10d0b73eeb4993397b1db9595a.jpg

Tiết mục múa hát của đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng chào mừng Đại hội


z4515671223691_c05863ee18b5812fe8574818b2db092d.jpg

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội


z4515639089850_e0b7ad218cdaf9b6f90bf880becd7303.jpg

Đại biểu chào cờ bắt đầu Đại hội


z4515642863727_3b384fd366e981bb9eb0a8fd8b46285f.jpg

Toàn cảnh Đại hội


z4515650602707_b97588fbf97ba5c628bbde35cec74639.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 trình bày tham luận


z4515657412690_6bf4cb77b72ba2946443d933acec7ff1.jpg

Đ/c Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bê-tông ly tâm An Giang  đọc tham luận


z4515672759783_9b5859aa3a63c51a377b2a7366cec519.jpg

Đại biểu dự Đại hội


z4515680433180_997f249a8157d0108337617908ce5731.jpg

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty phát biểu ý kiến


z4515694297433_4a45806ce107080a565df4bc5fd3440f.jpg

Ông Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


z4515693608077_b436a44c91e1f1e90da0f10526894836.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V nhiệm kỳ 2023-2028


z4515695943864_0fa6867cf0b05154b084d02a29d3642e.jpg

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội, ông Lê Văn Thuyên được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028


z4515719807586_a93fa87f220bd6adec3228d29d64e882.jpg

Ông Trần Nam Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết để thông qua Đại hội


z4515715770886_caa955fcf1db0426ed7452f1fdad71cd.jpg

Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp  khóa IV không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa V