Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Ngày đăng: 10.13.2021

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 08 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid 19, các Chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam sẽ được phát trực tiếp đến các cổ đông tại link http://ezgsm.fpts.com.vn


IMG_0521.JPG

Ông Hoàng Thế Hiển, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Đại hội


Sau khi thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Đại hội nghe các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả SXKD năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-201 của Ban Kiểm soát Tổng công ty, Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty và Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Ban Kiểm soát Tổng công ty…


Theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, các đơn vị của Tổng công ty trong năm qua đã tăng cường công tác kiểm soát, triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cơ quan điều hành Tổng Công ty đã có nhiều biện pháp trong việc hỗ trợ nhân sự về quản lý cũng như tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất hợp lý để có giải pháp xử lý, giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, trong điều kiện tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay và đặc biệt ảnh hưởng do tác động tiêu cực từ tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, hầu hết các đơn vị xây lắp trong Tổng Công ty không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra. Dự báo tình hình dịch bệnh còn có thể kéo dài, khó khống chế trong khoảng thời gian ngắn nên các doanh nghiệp nói chung và danh nghiệp làm xây lắp như Tổng công ty nói riêng vẫn tiếp tục phải đối mặt với khó khăn trong thời gian tới...


Năm 2020, Tổng doanh thu và thu nhập khác toàn Tổng công ty đạt 4.617 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch năm. Trong đó, Doanh thu xây lắp, tư vấn thiết kế, giám sát là 1.775 tỷ đồng; Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa là 2.338 tỷ đồng; Doanh thu khác: 457 tỷ đồng; Doanh thu TC, lãi công ty LDLK và thu nhập khác là 47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 toàn Tổng công ty sau khi đã trích lập dự phòng đạt 47,234 tỷ đồng và đạt 62% kế hoạch đề ra (không bao gồm xi măng Quang Sơn).


Tổng công ty đã có báo cáo chi tiết và đánh giá đúng mức các mặt hoạt động trong năm qua và trong nhiệm kỳ 2016-2021, gồm công tácquản lý chung, xây lắp, sản xuất công nghiệp, công tác thị trường, tài chính kế toán, đầu tư, thu hồi vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác tổ chức cán bộ, nguồn nhân lực và khiếu nại, tố cáo, công tác chuyển giao đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty, ứng dụng khoa học vào quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động khác...


Riêng về công tác xây lắp, do thị trường đầu tư mới bị thu hẹp, nhất là đối với các dự án công nghiệp nên Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc ký mới các hợp đồng. Việc khai thác và ký mới các hợp đồng xây lắp trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó đoán định như hiện nay dễ dẫn tới nhiều rủi ro cho đơn vị. Các dự án có nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước chậm triển khai, các dự án có nguồn vốn đầu tư từ tư nhân và vốn vay thương mại trong nước thì cạnh tranh gay gắt với các đơn vị xây lắp có quy mô nhỏ và độ rủi ro cao khi quyết toán. Thị trường xây lắp nhà cao tầng và các dự án từ vốn ngân sách thì gần như bị đình trệ. Chính vì thế năm 2020 hầu hết các hợp đồng ký mới đều được tập trung vào nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.


Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19, các hoạt động Công đoàn các cấp từ Tổng công ty đến các cơ sở trong năm đều bị hạn chế. Trong giai đoạn khó khăn đặc biệt này, Công đoàn các cấp đều rất nỗ lực, cố gắng cùng với doanh nghiệp để chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập và đời sống của CBCNVC-LĐ được duy trì, phần lớn lao động tại các đơn vị đều không phải nghỉ việc, giãn ca, giảm giờ làm.


Tổng công ty đã đặt ra mục tiêu hoạt động, sản xuất kinh doanh cụ thể cho năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với các giải pháp thực hiện trong có tính đến tình hình kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng do dịch covid và các khó khăn của kinh tế thế giới nói chung. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, mức tăng doanh thu bình quân hàng năm là khoảng 5%; Cơ cấu sản lượng và doanh thu dự kiến xây lắp chiếm 45%, sản xuất công nghiệp chiếm 30% và đầu tư kinh doanh dịch vụ chiếm 25%. Thị phần đầu tư và xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài và thị trường ngoài nước chiếm từ 50 - 60% tổng doanh thu xây lắp.


Sau hơn 4 tiếng làm việc nghiêm túc, Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo, các nội dung cần lấy ý kiến. Kết thúc Đại hội, 100% cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.


Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội:


IMG_0487.JPG

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty

tuyên bố lý do khai mạc Đại hội


IMG_0522.JPG

Ông Hoàng Thế Hiển, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Đại hội đồng cổ đông


IMG_0528.JPG

Ông Đỗ Chí Nguyễn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT

báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và

kế hoạch SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

của Tổng công ty


IMG_0552.JPG

Ông Đặng Quang Cường, Trưởng ban TCKT đọc

Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty


IMG_0557.JPG

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo

kết quả hoạt động năm 2020, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

của Ban Kiểm soát Tổng công ty


IMG_0559.JPG

Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng công ty trình bày

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty

Đại hội thảo luận và nghe các cổ đông đóng góp ý kiến


IMG_0590.JPG

Ông Ngô Đức Cường, Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình để thông qua Đại hội


IMG_0558.JPG

Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng công ty công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

các Báo cáo, Điều lệ, Quy chế hoạt động sửa đổi bổ sung, các tờ trình thông qua Đại Hội


IMG_0495.JPG

Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng công ty trình bày Đề án nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả biểu quyết Đề án này


IMG_0600.JPG

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

nhiệm kỳ 2021-2026


IMG_0597.JPG

Ông Hoàng Thế Hiển chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

nhiệm kỳ 2021-2026


IMG_0589.JPG

Ông Ngô Đức Cường, Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại Hội năm 2021

của Tổng công ty để thông qua Đại hội


IMG_0509.JPG

Ông Hoàng Thế Hiển tuyên bố bế mạc Đại hội