Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản, dụng cụ, vật tư lưu kho
Ngày đăng: 01.25.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư lưu kho. Chi tiết xem tại Thông báo ngày 25/01/2021 dưới đây:

tbthly.jpg

*** DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THANH LÝ:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg