Vinaincon

Đại hội Đoàn Thanh niên VINAINCON Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2019
Ngày đăng: 03.23.2017

Ngày 23 tháng 3 năm 2017, tại hội trường Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội, Lãnh đạo VINAINCON và các khách mời khác cùng toàn thể đoàn viên ưu tú đến dự Đại hội.


IMG_20099.jpg


IMG_20688.jpg


Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã đánh giá, kiểm điểm lại những kết quả hoạt động và tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Khối Công nghiệp, Lãnh đạo Tổng công ty, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của VINAINCON đã đạt được những thành tích nhất định. Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng Công ty đã đoàn kết, tiên phong trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, là một tổ chức Đoàn cơ sở gương mẫu, đi đầu trong Cụm Hoàn Kiếm – Ba Đình – Đống Đa.


Bên cạnh các việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quan tâm sâu sắc tới công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên, góp phần xây dựng chi bộ Đảng VINAINCON ngày càng vững mạnh, Đoàn thanh niên cũng nhận thức các mặt hạn chế của Đoàn và các đoàn viên trong nhiệm kỳ qua, gồm hạn chế về năng lực, nhân sự, về kinh phí…


Cũng tại Đại hội, đ/c Hoàng Chí Cường, Tổng Giám Đốc Tổng công ty đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Tổng công ty trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kêu gọi các đoàn viên tiếp tục thực hiện vai trò xung kích của mình, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”. Đối với các hạn chế của Đoàn, Đồng chí cũng thẳng thắn góp ý cho Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động đoàn, cách khắc phục hạn chế… Theo đồng chí, Đoàn Thanh niên có thể tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, được cấp chính quyền hoan nghênh, hỗ trợ nếu gắn các hoạt động của Đoàn với mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty, của cộng đồng. Là lực lượng lao động trẻ, nòng cốt của đơn vị, Đoàn Thanh niên đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, phát triển thương hiệu VINAINCON.


IMG_20711.jpg

Đ/c Hoàng Chí Cường, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội


Đoàn viên thanh niên có thể thông qua các lớp học nhóm, lập câu lạc bộ về các hoạt động tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiểu biết xã hôi, cập nhật các tin tức thời sự, trao đổi chuyên môn rèn luyện kỹ năng; phát động các phong trào làm tốt công tác tại cơ quan, trên công trường như tuân thủ nội quy, đảm bảo giờ làm, tăng sáng kiến trong lao động, tăng năng suất lao động, giảm chi phí giá thành, chú trọng lập các biện pháp thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ, áp dụng công nghệ mới vào ngành, mảng công việc của mình. Từng đoàn viên hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động trong công việc, dám đi đầu gánh vác việc khó, dám đấu tranh cho lẽ phải, dám nghĩ dám làm trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty… Tất cả đồng lòng, quyết tâm vì mục tiêu chung.


Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch đề ra mục tiêu cụ thể cho công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm ký mới (2017-2019). Trên cơ sở đó đề ra phương hướng: Xây dựng Đoàn VINAINCON lớn mạnh hơn, rèn luyện đoàn viên toàn diện cả về nhận thức lẫn hành động, tổ chức những phong trào hành động thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đoàn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty gắn kết chặt chẽ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với chiến lược phát triển bền vững của đơn vị.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 có năng lực, nhiệt tình, sáng tạo và tâm huyết với công tác đoàn, có thể lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo đóng góp tại Đại hội, lập kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức lãnh đạo công tác đoàn theo đúng phương hướng đã đề ra nhằm đẩy mạnh phong trào Đoàn và mang lại hiệu quả thực sự cho công tác đoàn nhiệm kỳ mới.


IMG_21055.jpg


IMG_22122.jpg


Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách mời và toàn thể đoàn viên thanh niên Tổng công ty. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2019 mong rằng với sự quan tâm của Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội, của Lãnh đạo Tổng công ty và với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể đoàn viên thanh niên, chắc chắn Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ được thực hiện thành công.


Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội 


IMG_19411.jpg


IMG_19899.jpg


IMG_19977.jpg