LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tuyển dụng
Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG
 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tuyển dụng 01 Chuyên viên Báo chí- Truyền thông

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Cử nhân Luật
Chi nhánh Tư vấn Thiết kế và Xây dựng (VINAINCON E&C) thông báo tuyển dụng cán bộ.
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) thông báo tuyển dụng kỹ sư Cơ khí - Tự động hoá: