LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

KD XNK Thiết bị - Vật tư
Xuất nhập khẩu là một trong các lĩnh vực hoạt động của VINAINCON, có tác dụng hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chủ yếu tập trung vào xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, làm đại lý xuất nhập khẩu máy móc thiết bị cho Ngành Xây dựng và các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Những năm gần đây, VINAINCON đã thực hiện tốt việc nhập thiết bị toàn bộ cho các dây chuyền đồng bộ. Ngoài ra, trong hoạt động xuất nhập khẩu, VINAINCON không chỉ giới hạn ở việc nhập khẩu máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng phục vụ ngành xây dựng mà đã mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu sang tất cả các loại hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng mà thị trường Việt nam có nhu cầu.