LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Sản xuất công nghiệp
Chế tạo nhà thép tiền chế, các thiết bị phi tiêu chuẩn , sản phẩm cơ khí , kết cấu thép: bồn, bể, đường ống, hệ thống trao đổi nhiệt, cửa, giáo thép, cột điện, cột thông tin, viễn thông và các sản phảm Công nghiệp và dân dụng khác