LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xây lắp điện
Trong gần 35 năm qua, các Công ty Xây lắp Điện đã đảm nhận thi công toàn bộ lưới điện quốc gia, bao gồm hệ thống đường dây truyền tải và trạm biến áp từ 110KV trở lên. Đặc biệt trong vài năm gần đây, các công ty này đã xây dựng hoàn thành lưới điện siêu cao áp 500KV Bắc – Nam mạch 1 và mạch 2, đánh dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng cho ngành điện Việt Nam.