NĂNG LỰC TỔNG CÔNG TY

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Năng lực Tổng công ty
Năng lực Tổng công ty
Xây lắp các ĐZ và trạm điện cao thế

 Vinaincon là đơn vị thi công các đường dây và trạm điện cao thế trên toàn lãnh thổ Việt Nam với hệ thống thiết bị thi công và thí nghiệm hoàn chỉnh.

 Hàng trăm ngàn KM đường dây tải điện từ 110 KV - 500KV và các hệ thống trạm Biến áp cao thế tới 500KV và công suất tới 900MA ở Việt nam do Vinaincon thi công.
CÁC TIN KHÁC