GIỚI THIỆU CHUNG

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Giới thiệu
Giới thiệu
Những thành tích đã đạt được

Trải qua trên 50 năm dựng xây và phát triển của lực lượng xây dựng công nghiệp nước nhà và 15 năm thành lập Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, bằng sự năng động, sáng tạo, sự đoàn kết, thống nhất cao từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể CBCNV đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, để tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng, cống hiến và trưởng thành, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Hàng trăm tập thể và cá nhân trong toàn Tổng công ty đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành tặng thưởng các phần thưởng cao quý. Cụ thể:


- 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất;

- 03 Huân chương Độc lập hạng Nhì;

- 03 Huân chương Độc lập hạng Ba;

- 09 Huân chương Lao động hạng Nhất;

- 16 Huân chương Lao động hạng Nhì;

- 22 Huân chương Lao động hạng Ba;

- Cùng nhiều Bằng khen Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Công Thương, Đảng ủy Khối Công nghiệp…


10.jpg11.jpg12.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng công ty tháng 9 năm 2013


Đặc biệt, để ghi nhận những công lao to lớn mà Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, ngày 20 tháng 9 năm 2013, Tổng công ty vinh dự được đón nhận tấm Huân chương Độc lập hạng Nhất cao quý, đây là một phần thưởng vô cùng có ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho những đóng góp to lớn, cho những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể CBCNVC-LĐ VINAINCON trong hơn một thập kỷ qua.


Đó là truyền thống tốt đẹp và vẻ vang, là sức mạnh tinh thần và tiền đề vật chất để Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam vững bước đi lên cùng với sự phát triển của ngành và đất nước, sẵn sàng tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn sắp tới.CÁC TIN KHÁC