CÔNG TRÌNH THI CÔNG

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Các Dự án Đường dây và trạm điện

- Công ty Xây lắp điện chuyên ngành trực thuộc Tổng công ty đã hoàn thành việc thi công hầu hết các công trình đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc Nam mạch 1 và Nam Bắc mạch 2;

160.jpg

Đường dây 500kV Bắc Nam


170.jpg


- Các trạm biến áp 500 kV: Trạm 500 kV Nhà Bè, Phú Lâm, Yaly, Nho Quan, Quảng Ninh, Sơn La…;

190.JPG

Trạm 500kV Sơn La

180.jpg

Trạm 220kV Lào Cai


TCDD50~1.JPG

Đường dây 500kV Nhà Bè - Phú Lâm

TCKÉOC~2.JPG

- Cùng hàng nghìn công trình đường dây và trạm 110 kV, 220 kV khác trên khắp chiều dài đất nước khác…
CÁC TIN MỚI HƠN

CÁC TIN CŨ HƠN